Alle berichten van scientic

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de voortgang van de gesprekken.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
de kosten van het consult

35 jarige Homoseksuele Man

Ik kwam bij Hélène terecht nadat mijn partner me attendeerde op zijn goede ervaringen bij Hélène. Het was voor mij in beginsel best een hele stap om bij een counselor aan te kloppen, maar ik heb er tot op de dag van vandaag totaal geen spijt van. Sterker nog, dankzij de gesprekken met Hélène ben ik mezelf veel beter gaan leren kennen en heb ik op diverse persoonlijke vlakken een bredere en diepere kijk gekregen. Een van deze vlakken is mijn homoseksualiteit. Een onderwerp waarvan ik dacht het een plekje gegeven te hebben, maar uit de gesprekken bleek dat het alsnog op meerdere manieren actief mijn doen en laten beïnvloedde. Zowel in heden als tijdens mijn jongere jaren. Dankzij deze inzichten heb ik situaties in het verleden en het heden beter leren begrijpen en is daaromtrent een stuk rust en verdere acceptatie ontstaan. Ik kan iedereen Hélène adviseren. Zelfs als je denkt nergens een issue mee te hebben, dan is het zelfs alsnog erg leerzaam om jezelf op meerdere vlakken beter te leren kennen en daardoor nog sterker in je schoenen te komen staan.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale en emotionele hulpverlening.
Het doel van counseling is het helpen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Het kan daarbij gaan om uiteenlopende vragen, zoals vastlopen in je relatie, werk of het leven zelf. Geconfronteerd worden met een ernstige ziekte van jezelf of een dierbare in je omgeving, een te grote druk ervaren om door te gaan in plaats van stil te staan bij wat je nu echt zou willen.
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.
Uitgangspunt is de krachten die in ieder mens aanwezig zijn aan te spreken en te mobiliseren. Doel is een andere kijk op je ervaringen te krijgen, een ander inzicht te verwerven en zicht te krijgen op je keuzemogelijkheden. Het stelt je in staat andere wegen in te slaan of te accepteren dat het is zoals het is.
Dat stelt je in staat stappen te ondernemen die je leven veraangenamen. Er wordt met name gepraat, daarnaast wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte technieken (focussen), geleide fantasie en huiswerkopdrachten.

36 Jarige Vrouw

I was fortunate to have been referred to Helene in a time of deep personal and professional crisis. I cannot speak highly enough Helene’s support and proactive approach to working with me. Throughout the months we worked together, I was able to understand the ‘how’ and ‘why’ of my situation and to work steadily towards addressing difficult and painful issues in a supportive and non- judgemental environment.

An experienced, empathetic and considerate counsellor, Helene works very hard to facilitate a result focused approach at a pace empathetic to her clients needs.

It is in large part due to Helene’s honest, gentle, empathetic yet focused approach that I’m now, one year later thriving in my life, relationships and work .

I have no hesitation in recommending Compaan counselling – it will be a positively life changing experience! Helene, again, thank you.