Alle berichten van scientic

32 Jarige Man

Iedere sessie weer terug naar de basis, een schilletje van die ui af. Met behulp van lichamelijke oefeningen, spiegelen en krachtige analyses, helpt Helene je door te dringen tot je kern om deze keer op keer weer een beetje beter te begrijpen. Het resultaat mag er zijn; loskomen van vooroordelen, beeldvorming, stereotypen,
angsten en aangeleerde gewoontes waardoor er ruimte ontstaat voor… jezelf.

Het is nu een maand of 4 geleden dat Helene en ik de laatste sessie hadden. Naast de besproken onderwerpen als m’n jeugd, ouders, relatie, werk versus privé, etc. was het laatste onderwerp afscheid nemen. Hoe toepasselijk. Een erg mooi afgerond resultaat waarbij we, nadat een onderwerp was gedefinieerd, altijd mooie,
goede en intensieve gesprekken hadden met het bovenstaande resultaat. Correctie: Helene praat niet zo vaak zelf. Ze laat je praten en wat ze dan zegt is raak.
Eigenlijk elke dag komt er wel iets voorbij, een gesprek, een confrontatie of een gedachte, waarin ik dankzij haar gegroeid ben. Zoals Helene het zou zeggen: ”Je hebt zelf het hardste gewerkt.”

Het introductiegesprek is het begin, werken moet je zelf doen maar vooral willen en iedere sessie is dan een ontdekking. Ik heb Helene erg hoog zitten. Echt een top coach / therapeut.

Focussen

Focussen is een methode om rechtstreeks contact te maken met gevoelens in je lijf. Het is gericht op de lijfelijke-emotionele indrukken die je kunt hebben omtrent situaties en thema’s die spelen in je leven. Je lijf ‘weet’ van alles over de situatie.
Een situatie die een emotionele betekenis voor je heeft, blijf je in je lijf meedragen. Soms blijft er een vaag gevoel hangen over iets of iemand en je kunt niet helder krijgen wat het precies is. Je kunt er over blijven denken, wat we vaak geneigd zijn te doen, effectiever kan het zijn eens nauwkeuriger te kijken naar wat er zich van binnen afspeelt: Scherpstellen op het gevoel.
Focussen vraagt om tijd en rust. Je moet er goed voor gaan zitten. Zoals je naar een goede vriend luistert, “luister” je dan naar jezelf. Als je een lichamelijke sensatie of een gevoel de ruimte geeft, kan het zich ontvouwen, je geeft het de mogelijkheid om zich te laten zien. Het kan zijn dat je dan opeens snapt, hoe het komt dat je je voelt zoals je je voelt en dan ook weet wat je nodig hebt. Het kan ruimte geven, er kan een betekenis duidelijk worden, het geeft lucht….
Focussen helpt om uit je hoofd te gaan en op de juiste afstand naar iets te kijken. Focussen helpt ook om niet door je emoties overspoeld te raken.
Je leert kijken zonder oordeel, er is wat er is en wat er zijn mag, kan zich laten zien.

Hélène van Bijnen

Helene-van-BijnenHomospecifieke hulpverlener, therapeut, verpleegkundige, counselor, coach, verschillende opleidingen en workshops gevolgd in lichaamsgericht werken, focussen en mindfulness.

Rustig, stevig en tegelijkertijd zacht aanwezig zijn, zonder oordeel, eerlijk, empathisch en ondersteunend, goed luisteren, dat zijn enkele van de kwaliteiten die cliënten mij teruggeven.

Bij het homocohort van de GGD Amsterdam heb ik veel ervaring opgedaan als sociaal verpleegkundige soa/hiv. Mijn nieuwsgierigheid naar de achtergrond van gedrag is hier geprikkeld. Hoe komt het dat je wel anders wilt, maar dat het niet altijd lukt om het anders te doen.
Dat heeft er toe geleid, dat ik in 2002 de opleiding tot coach en counselor ben gaan doen. In 2005 ben ik een eigen praktijk gestart; De focus is hier in steeds meer verschoven naar lichaamsgericht werken.

Ik ben geregistreerd lid van de LVPW) Landelijke Vereniging van Psychosicoaal Werkenden) en de RBCZ.

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

KvKnr: 34321106

Ouder(s) en een homoseksueel kind

Proces

Net zoals je kind dat ontdekt homoseksueel te zijn, heb je als ouder ook tijd en ruimte nodig om hier mee om te gaan. Zijn comingout is de start van jouw proces. Je had misschien andere verwachtingen, een ander toekomstbeeld, je zit vol vragen of misschien ook wel angsten. Je wilt er graag met anderen over praten, maar je durft misschien niet zo goed, wat zullen de reacties zijn? Je kind loopt daarin voorop, hij heeft zich waarschijnlijk dezelfde vragen gesteld als jij. Je wilt hem graag helpen, je wilt er graag voor hem zijn, maar mogelijk zit hierin je eigen opvattingen en aannames je in de weg. Je had misschien al wel een vermoeden, maar wist niet zo goed hoe er over te beginnen, je was bang om het aan te kaarten. Mogelijk heb je het helemaal niet zien aankomen, dan vergt het mogelijk ook wat meer tijd om dit te accepteren. Ook als je de seksuele voorkeur van je kind volledig accepteert, kun je vol zitten met vragen.

Hulp

Je kunt er over praten met vrienden, informatie zoeken op internet, maar misschien geef je de voorkeur aan praten met een gespecialiseerde hulpverlener. Die kennis heeft van het proces en die bekend is met de verschillende homoseksuele leefvormen. Bij wie je je hart kunt luchten, je vragen kunt stellen en die je kan helpen in je proces naar acceptatie.

Als je vragen hebt of een kennismakingsgesprek wilt afspreken, neem dan contact via info@homospecifiekehulpverlening.nl of bel met 06-40556196.