Lichaamsgerichte therapie

Hij, die met zijn handen werkt,
Is een arbeider
Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt,
Is een vakman,
Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt,
Is een kunstenaar

Franciscus van Assisi

In de therapie gebruik ik vaak het lichaam als ingang. Het lijf liegt niet; waar we met ons hoofd van alles kunnen wegredeneren, spreekt ons lichaam als vanzelf onze waarheid.
Waar we kunnen zeggen: “ik ben niet bang”, geeft ons lijf signalen af die aangeven dat we misschien toch wel op onze hoede zijn.
We hebben vaak afgeleerd op lichamelijke signalen te letten, ze zijn er echter altijd. Werken vanuit het lichaam helpt om oude patronen te doorbreken, helpt ons te zien wat ons werkelijk beweegt, laat ons zien waar blokkades zitten, geeft tegelijkertijd zicht op wat onze kwaliteiten en mogelijkheden zijn.

Lichaamsgericht werken kan zijn:

  • Werken met adem
  • Emotionele ontlading
  • Werken met chakra’s