Minderhedenstress

Deel uit maken van een minderhedengroep kan  stress geven: de zogenaamde minderhedenstress. Je kunt te maken hebben met afwijzing en discriminatie, hoe ga je daarmee om?

Verwacht je afwijzing en pas je daarom je gedrag al aan, verberg je je eigen identiteit, neem je misschien zelfs wel de negatieve denkbeelden over homoseksualiteit over?

Negatieve reacties en afwijzing kunnen leiden tot een laag zelfbeeld en lage zelfacceptatie. Uit onderzoek blijkt, dat homoseksuelen vaker last hebben van depressie, vaker denken  aan suïcide en  vaker een poging daartoe doen.

Ik denk zelf, dat het verbergen van wie je echt bent of je moeten verzetten tegen het beeld dat de buitenwereld van je heeft, ziekmakend kan zijn.

Hulp

Hoe kun je hiermee leren omgaan, welke vaardigheden heb je nodig om aan de buitenwereld te kunnen laten zien wie je echt bent.

Als je vragen hebt of een kennismakingsgesprek wilt afspreken, neem dan contact via
info@homospecifiekehulpverlening.nl of bel met 06-40556196.