Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale en emotionele hulpverlening.
Het doel van counseling is het helpen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Het kan daarbij gaan om uiteenlopende vragen, zoals vastlopen in je relatie, werk of het leven zelf. Geconfronteerd worden met een ernstige ziekte van jezelf of een dierbare in je omgeving, een te grote druk ervaren om door te gaan in plaats van stil te staan bij wat je nu echt zou willen.
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.
Uitgangspunt is de krachten die in ieder mens aanwezig zijn aan te spreken en te mobiliseren. Doel is een andere kijk op je ervaringen te krijgen, een ander inzicht te verwerven en zicht te krijgen op je keuzemogelijkheden. Het stelt je in staat andere wegen in te slaan of te accepteren dat het is zoals het is.
Dat stelt je in staat stappen te ondernemen die je leven veraangenamen. Er wordt met name gepraat, daarnaast wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte technieken (focussen), geleide fantasie en huiswerkopdrachten.